DHL sa neustále snažíme reagovať a prispôsobovať svoje služby potrebám zákazníkov, súčasným i budúcim. Zjednotenie a harmonizovanie produktov a služieb je jedným z dôležitých krokov ako poskytovať kvalitné služby v rámci celej siete DHL.  V dôsledku toho meníme názov siete prevádzok DHL ParcelShop na DHL ServicePoint.

DHL ServicePoint (ParcelShop) je miesto, kam si môže príjemca nechať balík doručiť, a zároveň miesto, odkiaľ si môže svoj balík aj poslať. Počet partnerských pobočiek, ktoré prevádzkujú DHL ServicePoint (ParcelShop) je momentálne takmer 900. Zmenou ich názvu sa na ich funkcionalite nič nemení. Služby, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí, zostávajú naďalej v ponuke.

Proces premenovávania ParcelShopov na Service Point  bude prebiehať postupne v niekoľkých fázach od septembra do decembra 2018. Postupne budeme meniť názov nielen priamo na našich  partnerských prevádzkach, ale aj v celej komunikácii na zákazníkov. Zmeny  prebehnú  na našich webových stránkach, v aplikáciách ako aj e-mailovej a sms komunikácii smerujúcej na príjemcov.  Prosíme, všetkých zákazníkov o porozumenie a trpezlivosť počas obdobia, dokým proces zmeny neprebehne.